Hotline : 024.7300.6999
Ngôn ngữ
Image static

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Chúng tôi sẽ luôn giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và bảo mật. Vì vậy, bạn cần nắm bắt được,
đây là lý do tại sao chúng tôi cần nó và cách chúng tôi sử dụng nó.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website tokyolife.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ
khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà tokyolife.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng
dịch vụ và để tokyolife.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền
lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu
và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho tokyolife.com.vn về những hành vi
sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website tokyolife.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và tokyolife.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại
tokyolife.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: tokyolife.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên
khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi
phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực
hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tokyolife.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trang EC điền thông tin pháp nhân của website

- Địa chỉ: Tầng 6, số 49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0912.424.092
- Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập
vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website tokyolife.vn thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website
tokyolife.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, tokyolife.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và
hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên website tokyolife.vn được tokyolife.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính
sách bảo vệ thông tin cá nhân của tokyolife.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực
hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi
không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tắn công dẫn đến mắt mát dữ liệu cá nhân thành viên, website
tokyolife.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành
viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số
hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của tokyolife.vn.

- Ban quản lý website tokyolife.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đây đủ thông
tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ
thanh toán,... và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website tokyolife.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến
quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.